Slide background

Dotacje na utworzenie i rozwój działalności

Audyty energetyczne i Świadectwa charakterystyki energetycznej

Programy: Czyste Powietrze, Feniks, Termomodernizacja budynków

Fundusze Europejskie: Aplikowanie i Zarządzanie

 To dzięki UniProjekt uzyskasz pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój swojej działalności, doradztwo efektywności energetycznej, opracowywanie świadectw charakterystyki energetycznej, audtytów energetycznych i biznesplanów. 

 O nas

UNIPROJEKT prowadzi działalność usługową opierająca się na doradztwie i wsparciu rozwoju osób fizycznych, organizacji pozarządowych, samorządów, przedsiębiorstw w zwiększaniu ich konkurencyjności na rynku.

Obszar wsparcia naszych klientów obejmuje programy pomocowe środków Unii Europejskiej w zakresie:
edukacji, innowacji, ekologii oraz odnawialnych źródeł energii.


 

Po co jesteśmy?

Kompleksowa pomoc na etapie rozpoczęcia działalności, pozyskiwanie środków na jej dalszy rozwój.
Chcemy szukać rozwiązań i sposobów współpracy umożliwiających wykorzystanie dostępnych form wsparcia i źródeł finansowania, celem znalezienia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, osób fizycznych, organizacji pozarządowych i JST.

 

Zakres działania:

 

 

Konkurencyjność

Nikogo nie naśladujemy, lecz obserwujemy i tworzymy własne rozwiązania.
Nieustannie uczymy się i podnosimy swoje kwalifikacje. Stawiamy wysoko poprzeczkę sobie i konkurencji.


Jesteśmy w trakcie realizacji projektu:

Zarządzanie, wdrażanie, realizacja projektu pn. „Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 „Gospodarka niskoemisyjna”,
Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”.
Termin realizacji: styczeń 2021-marzec 2023
Wartość projektu: 8.128.553,40 ZŁ, Dofinansowanie z EFRR: 5.642.072,38 ZŁ

Wszelkie prawa zastrzeżone ©
Edukacja, Ochrona Środowiska, Inżyneria,
Zarządzanie projektami i przedsiębiorstwem.