"Dobrze jest od czasu do czasu przestać robić to, do czego się przywykło,
by wiedzieć, 
że człowiek rządzi przywyczajeniem, a nie odwrotnie."                  

L.Tołstoj

 Oferta usługowa obejmuje:

 •  świadectwo charaterystyki energetycznej i audyty energetyczne budynków
 •  dotacje na rozwój przedsiębiorstwa, innowacyjność, efektywność energetyczna
 •  bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności np. Urząd Pr.
 •  szkolenia ABC przedsiębiorczości
 •  niskoporocentowane pożyczki z funduszy unijnych, wsparcia MŚP, środki z KPO
 •  biznesplany
 •  konsultacje i pomoc przy zakładaniu firmy
 •  Odnawialne Źródła Energii (OZE) rozwiązania i dofinansowanie z funduszy unijnych
 •  zarządzanie projektami

 

Beneficjenci

 •  małe i średnie przedsiębiorstwa, samorządy terytorialne
 •  przedsiębiorstwa komunalne, organizacje pozarządowe
 •  Wspólnoty i Spółdzielnie Mieszkaniowe
 •  klienci indywidualni, bezrobotni, nieaktywni zawodowo

 

 

 

 


Co nas wyróżnia? 

Indywidualne podejście, zaangażowanie i odpowiednia dyscyplina w kontakcie z beneficjentem.

Sukces zależy od wspólnej i odpowiedniej współpracy, determinacji oraz zaangażowania obu stron.

Sztuką jest napisać dobry projekt, ale jeszcze wiekszą dobrze go zrealizować.

 

Oferta realizacji szkoleń i doradztwa w zakresie przedsiębiorczości. Rekomendujemy realizację szkoleń w ilości 60 - 80 h na grupę wraz z indywidualnym doradztwem.

Przykładowy program zajęć to: księgowość, marketing, przedsiębiorczość, prawo podatkowe, prawo handlowe, przygotowanie biznesplanów.

 

 

 

SUKCES = SYSTEMATYCZNOŚĆ + SYSTEM


Wszelkie prawa zastrzeżone ©
Edukacja, Ochrona Środowiska, Inżyneria,
Zarządzanie projektami i przedsiębiorstwem.