"Dobrze jest od czasu do czasu przestać robić to, do czego się przywykło,
by wiedzieć, 
że człowiek rządzi przywyczajeniem, a nie odwrotnie."                  

L.Tołstoj

 

 

BIZNES

 

 

 

 •  dotacje na rozwój przedsiębiorstwa i ich innowacyjność
 •  bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności (Urząd Pracy)
 •  szkolenia ABC przedsiebiorczości, wsparcie samozatrudniania
 •  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
 •  niskoporocentowane pożyczki (np.inicjatywa Jeremie)
 •  biznesplany i strategie rozwoju i studium wykonalności
 •  wnioski kredytowe i przygotowanie wniosków konkursowych
 •  konsultacje i pomoc przy zakładaniu firmy, monitoring środków

 

Beneficjenci

 •  małe i średnie przedsiębiorstwa, samorządy terytorialne
 •  przedsiębiorstwa komunalne, organizacje pozarządowe
 •  klienci indywidualni, bezrobotni, nieaktywni zawodowo

 

 

 

 

 

 

SPORT

 

 

 

 •  dotacje na rozwój organizacji sportowych
 •  granty pomocowe dla klubów i stowarzyszeń
 •  wsparcie aktywności, jak imprezy sportowe promocja i integracja społeczna
 •  biznesplany i opracowywanie wniosków konkursowych
 •  marketing sportowy, eventy dla organizacji sportowych, Public Relations

 

 

Befeficjenci

 

 •  kluby i organizacje sportowe, amatorskie stowarzyszenia 
 •  szkoły, uczelnie i organizacje pozarządowe jak np. fundacje
 •  Miejskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, wolontariat sportowy

 


Co nas wyróżnia 

Indywidualne podejście, zaangażowanie i odpowiednia dyscyplina w kontakcie z beneficjentem.

Sukces zależy od wspólnej i odpowiedniej współpracy, determinacji oraz zaangażowania obu stron.

Sztuką jest napisać dobry projekt, ale jeszcze wiekszą dobrze go zrealizować.

 

Oferta realizacji szkoleń i doradztwa w zakresie przedsiębiorczości. Rekomendujemy realizację szkoleń w ilości 60-80 h na grupę. Koszt jednej godziny lekcyjnej szkolenia wynosi od 90-do 140 zł. W zależności od ilości osób Koszty godziny indywidualnego doradztwa dla osób przez rozpoczęciem działalności, w powiązaniu do poniższego zakresu waha się w przedziale od 80 do 140 zł.

Przykładowy program zajęć to: księgowość, marketing, przedsiębiorczość, prawo podatkowe, prawo handlowe, przygotowanie biznesplanów.

 

 

SUKCES = SYSTEMATYCZNOŚC + SYSTEM

 

.

Wszelkie prawa zastrzeżone ©